All posts by Admin

Henry Laasanen ja miesten tasa-arvo-ongelmat (2008)

“Miksi aiheesta ei keskustella julkisesti? Laasasen mukaan suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsee ‘miesten valittamisen kielto’ ja naisilla on niin sanottu uhrimonopoli.”

http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/henry_laasanen_ja_miesten_tasa-arvo-ongelmat_96822.html#media=96827